Shumë biznese mund të arrijnë një pikë në të cilën ngecin ose nuk janë në gjendje të përparojnë më tej në përmbushjen e qëllimeve të tyre të biznesit. Një prej mënyrave më të suksesshme për të dalë bizneset nga kohë krizash është përmes hulumtimit të tregut.

Disa nga qëllimet kryesore që hulumtimi i tregut mund t’i ndihmojë bizneset t’i përmbushin  përfshijnë: marrjen e vendimeve të rëndësishme të biznesit, sigurimin e investimeve dhe financimit, përcaktimin e mundësive të reja të biznesit dhe madje edhe shmangien e dështimeve të biznesit.

View this post on Instagram

A post shared by Pyper (@pyper.info)

Disa nga shërbimet që Pyper ju ofron bizneseve dhe organizatave janë:

  • Identifikimin e mundësive për rritjen e biznesit

  • Matjen e kënaqshmërisë dhe besnikërisë së klientëve

  • Parashikimin dhe rritjes apo uljes së klientëve

  • Testimin dhe përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve

  • Përcaktimi i çmimit për produkte dhe shërbime

  • Të kuptuarit e konsumatorëve dhe çka bën që ata ta blejnë një produkt apo shërbim

  • Parashikimi i mbajtjes apo humbjes së fuqisë punëtore

  • Vlerësimi dhe përmirësimi i reklamave për ta dërguar mesazhin e synuar

  • Matja e perceptimit që kanë klientët për brendin tuaj

Të gjitha këto realizohen thjesht dhe lehtë përmes aplikacionit Pyper i cili posedon më shumë se 37 mijë përdorues.

Reklama

Për këto dhe shumë shërbime të tjera, kontaktoni në info@pyper,info ose +383 49 661 660

Reklama