LAJMI I FUNDIT:

Më shumë se një dekadë suksese për Cima Construction

Më shumë se një dekadë suksese për Cima Construction

Si njëra ndër kompanitë më të suksesshme në projektim dhe ndërtimtari, qysh nga themelimi i saj në vitin 2009 ka treguar përkushtim të pashoq duke fituar besimin më të madh të klientëve tek puna e tyre.

Cima Construction vazhdon të dallohet jo vetëm për nga cilësia e punës dhe realizimi i kompletuar i të gjitha projekteve në tërë Kosovën, ndër të cilat nuk ka vetëm apartamente por edhe lokale afariste, qendra tregtare, hotele, shkolla, spitale, shtëpi individuale etj, por edhe për nga stafi profesional dhe afatet kohore të ndërtimit.

Të gjitha këto elemente e paraqesin Cima Construction si kompani me sukses të jashtëzakonshëm.

Kjo kompani çdo herë e më shumë ka ofruar risi dhe është dëshmuar si lider në projektimin e objekteve, ndërtimin dhe përfundimin e punëve në mënyrë profesionale dhe me afate kohore të caktuara.

Të gjitha projektet e Cima Construction plotësojnë të gjitha kriteret e kërkuara ne fushën e projektimit e dizajnimit, andaj qëllimi kryesor i saj është ndërtimin e objektëve në Kosovë dhe jashtë saj, me ambiente multifunksionale dhe në përputhje me kërkesat bashkëkohore të ndërtimit.

Aktivitet e shumta të tyre për investim dhe zhvillim, garantojnë vlerë të shtuar dhe stabilitet, dhe gjithmonë në përputhje me kërkesat e klientëve.

Kjo nuk është e tëra pasi synimet e Cima Construction kanë parime të larta të punës si dhe synime për ta zhvilluar tregun e tyre të punës jo vetëm në tërë Kosovën por edhe jashtë saj.

Garantimin e këtyre sukseseve e dëshmon realizimi i projekteve në gjithë Kosovën dhe kërkesa e klientëve për ndërtime të tjera nga kjo kompani.

Për më shumë informacione kontaktoni në:

Facebook: Cima Construction

Nr.tel:+383 49 509 090

E-mail:cima.shpk@gmail.com

Artikull i sponzorizuar