Patinazhin e njohur të Shkupit nën Kala, gjatë 30 viteve të ardhshme do ta drejtojë Federatave e Sporteve të Patinazhit të Maqedonisë së Veriut. Në kumtesën deri te mediat të FSP, thuhet se sot në hapësirat e Ndërmarrjes publike për menaxhim me objektet e sportit është nënshkruar marrëveshje për qira afatgjate.

Marrëveshja thuhet në kumtesë është nënshkruar nga ana e drejtorit të NP për menaxhim me objektet e sportit, Shpendi Hajredini dhe Cvetanka Makarovska, kryetare e FSP.

Me këtë marrëveshje, siç potencojnë nga FSP, patinazhi nën Kala, që me vite u la pas dore, prej sot do të jetë në funksion të sportistëve, rekreativëve dhe të gjithë adhuruesve të patinazhit.

Drejtori Hajredini potencoi se kthimi i objekteve federatave nacionale të sportit janë kyçe me qëllim që të mundësohet zhvillim dhe afirmim më i madh i patinazhit dhe me këtë të përmbushen zotimet e Qeverisë – objektet t’u kthehen sportistëve dhe qytetarëve.

Vizioni i përbashkët dhe angazhimi i përfaqësuesve qeveritar dhe punonjësve të sportit janë se me vendosjen në funksion të patinazhit do të krijohen kushte për zhvillim më të madh dhe më masiv të këtij sporti, ndërsa federatat do të vazhdojë të punojë në interes të sportistëve.