‘Hmm, shumë shtrenjtë’

‘Kaq lirë? Sigurt s’është cilësi e mirë’

‘Çmimi është i volitshëm’

Gjatë blerjes së produkteve apo shërbimeve shpeshherë ndodh të dëgjosh fjali të tilla. E duke e pas parasysh pikëpamjen e konsumatorëve të gjitha janë me vend. Kjo është indikator i qartë që vendosja e çmimit është më e ndërlikuar edhe më e rëndësishme se që mund të duket në pamje të parë.

Për këtë arsye ekzistojnë edhe hulumtimet lidhur me çmimin. Pavarësisht se a planifikoni ta lansoni një produkt të ri në treg apo t’ia ndryshoni çmimin një produkti ekzistues, hulumtimi i çmimit është çelësi kryesor për të pasur sukses.

Hulumtimi i çmimit ju mundëson:

  • Të dini cili çmim është aq i lirë saqë konsumatorët do të dyshonin në cilësinë e produktit tuaj dhe nuk do ta blenin atë
  • Të dini cili çmim është aq i shtrenjtë saqë konsumatorët as që do ta konsideronin blerjen e tij
  • Të dini cili është çmimi optimal që një numër i madh i konsumatorëve do ta blejnë produktin tuaj

E kur përdoret si duhet, hulumtimi i çmimit po ashtu mundet edhe të parashikoj se si mund të ndikoj ndryshimi i çmimit në suksesin e produktit. A do të blihet më pak, më shumë apo njësoj? Çfarë mendimi do të kenë konsumatorët pas këtij ndryshimi? A do të dëmtohen të hyrat tuaja nga ky ndryshim? Të mos harrojmë se një hulumtim i mirëfilltë i çmimit përbën dallimin mes një produkti të suksesshëm dhe një produkti të dobët, fundja, çmimi është faktori kyç për të hyra të mëdha dhe të vazhdueshme.

Për të realizuar edhe ju një hulumtim të çmimit sa i përket produkteve/shërbimeve tuaja, mund të na kontaktoni në 049 611 660 apo në info@pyper.info

REZERVO HULUMTIMIN TËND