Credit Suisse pret një normë më të lartë tatimore për vitin 2018 sesa kishte parashikuar, duke thënë se pret të goditet nga dispozitat tatimore të SHBA që synojnë parandalimin e kompanive që të zhvendosin fitimet jashtë vendit.

Huadhënësi i dytë më i madh i Zvicrës thotë se pret një normë efektive tatimore prej afro 40 për qind bazuar në rezultatet e 2018, duke u rritur nga niveli prej 36.8 për qind për nëntë muajt e parë dhe më i lartë se udhëzimi i mëparshëm i vitit të plotë prej 37 për qind.

Banka tha se vlerësimi përfshiu një “ndikim negativ” prej rreth 2 për qind, bazuar në vlerësimin e saj të rregullave të reja të SHBA. Taksat anti-abuzimi bazë (BEAT), i prezantuar nga Departamenti i Thesarit i SHBA në dhjetor, synon të parandalojë kompanitë nga duke reduktuar fitimet e operacioneve të tyre në SHBA duke ngarkuar bizneset e tyre me kosto dhe zbritje dhe pastaj duke përdorur transfertat për të zhvendosur fitimin në vendet e ulëta tatimore jashtë vendit.

Rregulli zbatohet për tatimpaguesit e korporatave me të ardhura bruto prej më shumë se 500 milionë dollarë që bëjnë pagesa të zbritshme për subjektet e huaja. Banka gjithashtu vlerëson se rregulloret BEAT do të rrisnin barrën e saj tatimore me rreth 2 për qind vitin e ardhshëm, deri në rreth 30 për qind.
/Telegrafi/