Opinioni është i vetëdijshëm për angazhimin e presidentit Pendarovski për të mbështetur të gjitha iniciativat ligjore dhe projektet që janë në interes të qytetarëve dhe kjo vlen edhe për të ashtuquajturën paketa e pestë e masave ekonomike që duhet të ndihmojnë 60.000 qytetarë dhe biznese tanë, të goditur më shumë nga pandemia.

Prandaj, presidenti Pendarovski sot pa ndonjë dilemë nënshkroi Dekretet për shpalljen e ligjeve që do të mundësojnë mijëra qytetarë tanë të marrin një pagë për shkurt dhe mars të këtij viti.

Lidhur me kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e punës së Kuvendit, presidenti i shtetit nuk ka kompetencë ta shqyrtojë atë, për të cilin është përgjegjës Presidenti i Kuvendit, dhe pas miratimit të ligjeve dhe Gjykatës Kushtetuese.

Sa i përket thirrjes së Mickoski drejtuar presidentit për të treguar se ai është “i denjë për pozitën që mban”, qytetarët tanë treguan më së miri se çfarë mendojnë për dinjitetin e presidentit në zgjedhjet e dy viteve më parë. Përveç kësaj, qytetarët tanë e dinë që Presidenti Pendarovski gjithmonë ka pasur një qëndrim mbi çështjet më të rëndësishme dhe problemet me të cilat përballen, madje edhe për çështje që nuk janë në kompetencën e tij të drejtpërdrejtë, por në interes të qytetarëve, përfshirë çështjen e ri-aktualizuar ndryshimi në kufijtë e Ballkanit. Fatkeqësisht, disa të tjerë, përfshirë Mickoski, nuk “mburren” me këto propozime ekstreme dhe shumë të rrezikshme.

Në fund, presidenti Pendarovski u bën apel të gjitha subjekteve politike që të veprojnë me përgjegjësi dhe të mos shpallin arrestime dhe burgosje për kundërshtarët e tyre politikë, sepse kjo është në kompetencë ekskluzive të gjyqësorit. Shpallja e akuzave penale për veprimtari të dyshuara të paligjshme është legjitime, por njoftimet dhe garancitë e arrestimeve kur vijnë nga politikanë kujtojnë një kohë tjetër kur partia e vetme në pushtet ishte një oficer policie, një prokuror dhe një gjykatës.