Produktiviteti i punonjësve është vlerësim i efikasitetit të një punëtori ose grupi punëtorësh, që mund të matet në termat e prodhimit që kryejnë në një periudhë të caktuar kohore.

Reklama

Por produktiviteti është kryesisht perceptim dhe perceptimi është realitet. Derisa suksesi juaj do të varet jo vetëm nga sa mirë performoni, por edhe nga fakti nëse perceptoheni si një interpretues i shkëlqyer, shkruan revista prestigjioze Forbes.

E një hulumtimi i ri i publikuar nga LLC.org, tregon se cilat gjenerata janë më shumë dhe cilat janë më produktive.

Në këtë hulumtim, individët prireshin të vlerësonin gjeneratat bazuar në produktivitetin e tyre, gjë që është për të ardhur keq sepse produktiviteti është pjesërisht një çështje perceptimi.

Reklama