Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës (RTK) në takimin për përpilimin e listës së kandidatëve të paraqitur në konkursin publik, për vendin e lirë të punës: Drejtor i Përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, në të cilin ka shqyrtuar aplikacionet e kandidatëve.

Në njoftimin për media thuhet se kandidatët të cilët i kanë plotësuar kushtet dhe kriteret e përcaktuara me konkurs do të ftohen për intervistë.

Kandidatët që do të ftohen në intervistë janë: Adriana Kutllovci, Arbëreshë Arifi-Teli, Arta Bajrami, Bekim Hasani, Bekim Shehu, Naser Thaçi, Shkumbin Ahmetxhekaj, Valentina Saraçini dhe Ylli Kaloshi.

Në njoftim thuhet se kandidatët do të njoftohen brenda afateve ligjore për datën dhe orën e intervistës. /Telegrafi/

Reklama