LAJMI I FUNDIT:

Lansohet Strategjia sektoriale për përmirësimin e shëndetësisë

Lansohet Strategjia sektoriale për përmirësimin e shëndetësisë

Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani, tha se strategjia sektoriale e shëndetësisë 2017-2021 është dokumenti kryesor që përcakton drejtimin dhe qasjen strategjike afatmesme të zhvillimit të sistemit shëndetësor në Republikën e Kosovës.

Ai tha se qëllimi i këtij dokumenti, është jetësimi i vizionit për ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore dhe të sigurta për të gjithë qytetarët e vendit.

Ministri tha se analiza e gjendjes aktuale të sistemit shëndetësor ka paraqitur nevojën e zhvillimit të ndryshimeve dhe zbatimit të reformës në sistemin shëndetësor, qoftë në aspektin e riorganizimit të sistemit aktual dhe institucioneve gjegjëse, ashtu edhe në sigurimin e qëndrueshmërisë financiare të sistemit.

Mybera Mustafa, këshilltare e kryeministrit për shëndetësi, tha se strategjia sektoriale 2017- 2021, ka qenë e nevojshme për kohën dhe ofron kornizën se si do të funksionojë shëndetësia në pesë vitet e ardhshme.

Gjithashtu, ajo tha se kabineti i kryeministrit premton se sektori i shëndetësisë do të gjejë mbështetje në  këtë institucion për përmirësim të shëndetësisë në Kosovë.

Ambasadorja e Luxenburgut, Anne Dostert, tha se miratimi dhe lansimi i kësaj strategjie tregon përkushtimin për të përmirësuar shëndetësinë kosovare. /kp/