Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur sot mban takimin e fundit për këtë vit, ku do të prezantohen aktivitetet e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, të realizuara gjatë vitit 2016.

Edhe pas 17 viteve të përfundimit të luftës, ende nuk dihet asgjë për fatin e një numri të madh të personave të zhdukur gjatë kohës së luftës në Kosovë.

Familjarët e tyre, kërkojnë çdoherë të din për fatin e më të dashurve të tyre, për të cilët përgjegjës është shteti serb.