Një numër i madh i lëndimeve sportive është i lidhur me përsëritjen e lëvizjeve, sepse pothuajse të gjitha sportet i kërkojnë përsëritjet

Ferid dhe Dijana Nahi
Kiropraktik – Masazhues
tel: 044 180 052; 044 302 500

Këto lëvizje të cilat përsëriten shpesh rezultojnë me lëvizje të kufizuara apo të dhembshme, me përskuqje si edhe me probleme të shkaktuara me grumbullimin e kalciumit dhe formimin e vragave në inde.

Lëndimet më të shpeshta shkaktohen me përsëritjen e lëvizjeve të supeve, bërrylave, duarve, nyjave, gjunjëve dhe shputave.

Ekspertët e kiropraktikës lëndimet e këtilla i sanojnë me terapi e cila nënkupton mobilizimin e nyjave të cilat shpesh rikthen mundësinë e lëvizjeve normale, zvogëlon dëmtimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe në njëfarë mënyre vepron në mënyrë preventive ndaj lëndimeve të ardhshme.

Pasi që aktivitetet sportive gjithashtu përfshijnë edhe rrëzimet kjo mund të çojë deri te lëndimi i kurrizit dhe strukturave të tjera të skeletit.

Me kiropraktikë sistemi skeletor shërohet me ndihmën e teknikave të ndryshe. Me përshtatjen e drejtë ndihmohet që të vendoset ekuilibri i shtyllës kurrizore, gjë që ndihmon në relaksimin e shtypjes në nerva, muskuj, gilca dhe ligamente.

Edhe në këtë rast, jo vetëm që shërohen lëndimet tashmë të ndodhura, por zvogëlohet rreziku edhe nga përsëritjet.

Shumica e njerëzve të cilët nuk janë të njohur me kiropraktikën zakonisht nuk dinë se çfarë mund të presin nga shkuarja te mjeku i kiropraktikës.

Kontrolli fillon si edhe te cilido profesionist tjetër, praktikuesi i kiripraktikës kontrollon pacientin dhe cakton diagnozën, pas së cilës përcaktohen terapia dhe prognoza.

Teknikat manipuluese të shtyllës kurrizore dhe të nyjave të tjera

Kiropraktika është një ndër procedurat të cilat aplikohen në shërimin e sistemit eshtror-muskulor. Indikacioni për aplikimin e kësaj metode është dhembja.

Aplikimi i drejtë i kësaj metode rezulton me lehtësim momental të vështirësive. Lirimi momental na dhembja nuk do të thotë që problemi nuk do të përsëritet. Kiropraktika nuk është zgjidhje sistematike e vështirësive shëndetësore.

Kiropraktika aktive

Teknika e ekzekutimit përbëhet në vendosjen e trupit të pacientit, si edhe segmenteve, në pozitën e cila do të mundësonte shtrirje të lehta segmentare dhe lehtësime, më së shpeshti të shtyllës kurrizore, kërdhokullave, brezit të supeve.

Kiropraktika pasive

Terapeuti i kiripraktikësekzekuton lëvizje manipulative të segmentit të dhembshëm i cili është maksimalisht i qetësuar. Më së shpeshti aplikohen te gjendjet e dhembshme të çdo nyje të trupit.

Efektet e kiropraktikës

⦁ Eliminimi i dhembjes
⦁ Lirimi i indit të butë të nyjës dhe presionit periferik patologjik nervor
⦁ Krijimi i elasticitetit fiziologjik të muskujve
⦁ Lirimi i trupit

Indikacionet për aplikim

⦁ Dhembja e shpinës
⦁ Dhembja e pjesës së gjoksit
⦁ Ddhembja midis brinjëve e provokuar me frymëmarrje, me ç’rast koshi kraharor bën lëvizje
⦁ Dhembja në nyja ku kanë ndodhur lëvizje patologjike të sipërfaqeve nyjore të eshtrave (nyja e shuplakës, nyja lëvizëse, shputat, nyja e gjurit, nyja e kërdhokullave, supeve dhe llërës).

/Telegrafi/