Drenasi dhe Kamenica janë dy prej komunave që në mandatin e kaluar respektuan kuotën gjinore.

Reklama

Emisioni 7 Ditë me Panxhën ka intervistuar gratë që udhëhoqën ekonominë, ato janë Egzona Jetullahin dhe Majlinda Krasniqin.

Për rëndësinë e respektimit të kësaj kuote ka folur Vlora Tuzi – Nushi, shefe e zyrës së UN Women.

Drejtoresha për Zhvillimin Ekonomik në Drenas, Egzona Jetullahi dhe drejtoresha e Zhvillimit Ekonomik dhe Diasporës në Kamenicë, Majlinda Krasniqi, treguan për projektet që realizuan gjatë mandatit 4 vjeçare, për zbatimin e politikave mbështetëse për gratë si dhe për prurjen e investitorëve të huaj.

Përveç, Jetullahit dhe Krasniqit, me Drejtoritë e Zhvillimit Ekonomik në komuna udhëhoqën edhe 7 gra të tjera.

Reklama

Ndërsa, Tuzi – Nushi, tha se respektimi i kuotës gjinore në Kosovë është ende i nevojshëm sepse e edukon votuesin se edhe gratë ashtu sikurse burrat, meritojnë pozita në vendimmarrje.

Reklama

Ndërkaq, sipas Raportit për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës 2020, në 38 komuna ishin emëruar vetëm 2 gra nënkryetare. Krahas kësaj, ishin zgjedhur vetëm 6 gra kryesuese të kuvendeve komunale.

Po ashtu, nga gjithsejtë 377 drejtorë në 38 komuna, 95 gra ishin të emëruara në këto pozita, ndërsa pjesa tjetër ose 282 ishin burra.