Nëse me shiku filma në platforma televizive (Netflix, HBO etj.) ju ka duk ndonjëherë humbje kohe, tash ekziston mundësia me fitu pare në këtë mënyrë.

Planifikohet që së shpejti të hyj në tregun e Kosovës një platformë e re televizive dhe Pyper është në kërkim të personave që për herë të parë në Kosovë:

Do ta kenë mundësinë ta testojnë këtë platformë të re

Do të kompensohen financiarisht për angazhimin e tyre

Projekti do të zgjas 4 javë.

Angazhimi në këtë project do të jetë minimumi 1 orë në javë.

Që të merrni ju pjesë në këtë project, Pyper ju fton ta plotësoni pyetësorin në vijim që të mund të ju kontaktoj për udhëzimet tjera nese kualifikoheni për pjesëmarrje në hulumtim.

Linku i pyetësorit