BKT Kosova dhe Vllesa Pagesa zgjerojnë bashkëpunimin e tyre edhe më tutje duke ju ofruar të gjithë klientëve të BKT Kosova, Tërheqje Parash në mbi 75 lokacione të Vllesa Pagesa në tërë Kosovën.

Për më shumë BKT Kosova dhe Vllesa Pagesa tash më ofrojnë edhe shërbimin e Deponimit të parave, si dhe pagesa të ndryshme si ato të këstit të kredisë apo pagesën e detyrimit të kredit kartelës.

Me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes Njomza Buxhovi Ahmetaj – Drejtuese e Grupit të Bankingut Individual ndër të tjera tha: “Zhvillimin e marrëdhënieve më të forta me klientët tanë, duke ju ofruar bankim në të gjitha kanalet, në mënyrë që atyre t’u sigurohet qasje, zgjedhje dhe fleksibilitet është prioritet për bankën tone. Në përgjigje të pritshmërie të vazhdueshme të tyre, krijimi i mundësive të reja të bankimit përmes bashkëpunimeve si kjo sot do të vazhdojë të jetë rruga jonë e zhvillimit.”

E tëra që klientët e BKT Kosova duhen të kenë është letërnjoftimi, dhe të kenë telefonin me vete pasi do të pranojnë Fjalëkalimin për një përdorim (FNP), për të realizuar transaksionet.

Ndërsa klientët jo-rezidentë të duhet të jenë të pajisur me Pasaportë, numër klienti pranë BKT Kosova dhe të kenë telefonin me vete pasi do të pranojnë Fjalëkalimin për një përdorim (FNP), për të realizuar transaksionin e Deponimit.

Ky shërbim ofrohet për momentin ofrohet vetëm për klientët individualë për deponime apo tërheqje në llogari  e tyre personale.

Vlera minimale për deponim është 5 EUR, ndërsa maksimalja 5000 EUR brenda 24h.

Tërheqjet mund të bëhen në vlerë minimale 5 EUR, dhe vlerë maksimale 200EUR brenda 24h.