Banka Ekonomike ka fituar çmimin prestigjioz ndërkombëtar për “Shërbimet më të mira të E-Banking”, për vitin 2016.

Çmimi në fjalë është ndarë nga revista prestigjioze “Global Banking and Finance”, revistë kjo e cila lexohet në më shumë se 200 vende të ndryshme dhe është ndër publikuesit kryesorë në shqyrtimin e performancës të sektorit bankar.

Ndarja e këtij çmimi dhe vlerësimi të cilin na bëjnë çdo ditë klientët tanë, konfirmon edhe njëherë misionin e Bankës për të ofruar shërbime moderne dhe kualitative për të gjithë klientët tanë.

Banka Ekonomike mendon për ty!