Ditë më parë në Tiranë u organizua samiti i radhës nga RIA Money Transfer, i quajtur “RIA Balkans 2018”, ku pjesëmarrës ishin të gjitha shtetet përfaqësuese të RIA-s nga shtete të ndryshme evropiane,  Anglia, Australia, etj.

Capital Ria nga Kosova ishte pjesëmarrëse dhe përfaqësuese e Rias në këtë samit, si njëra nga anëtaret më të suksesshme sa i përket zhvillimit të Ria-s, ku përfaqësuesit prezantuan zhvillimin e institucionit.

Fatmirësisht Ria në Kosovë është duke u zhvilluar me hapa të shpejtë.

Çdo ditë e më shumë po krijohet rrjet i madh dhe i fuqishëm i zyrave të shërbimit për klientët e Capital Ria-s në Kosovë, ku asistencë të madhe në këtë aspekt i japin çmimet e lira të transaksioneve, shërbimi i shpejtë dhe i sigurtë.

Të gjitha këto përparparësi i shtyjnë qytetarët që të marrin vendimin e duhur dhe të zgjedhin Ria Money Transfer për të realizuar kërkesat e tyre, pra për të dërguar apo pranuar para nga Kosova në Diasporë dhe tërthorazi.