Zv. ministrja e Financave Shiret Elezi thotë se mbështetja e Bankës Botërore për Republikën e Maqedonisë Veriore në trajtimin e pasojave të krizës me virusin Covid -19 do të arrijë në shumë prej 140 milion euro. Disa nga fondet do të përdoren për projektin e ri për veprim të shpejtë kundër Covid-19 në vlerë prej rreth 90 milion euro dhe pjesa tjetër 50 milion euro për masën e “Përkrahjes financiare prej 14.500 denarë për punëtorë” për punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit.

“Në diskutim, efektet e krizës koronare globale në ekonominë vendore u prezantuan në detaje dhe janë shqyrtuar masat ekonomike për trajtimin e tronditjes nga Pandemia. Banka Botërore vlerëson pozitivisht masat e marra nga Qeveria dhe Banka Popullore brenda kompetencave të saj, të cilat konsiderohen të jenë me kohë reale.

Theksi u vendos gjithashtu në stabilitetin e sistemit financiar dhe kësaj radhe u theksua se duhet të vazhdojë të jetë si përparësi. Në këtë kontekst, aktivitetet dhe masat e Bankës Popullore në lidhje me stabilitetin e sistemit bankar, i cili është thelbësor për ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit të përgjithshëm financiar, u diskutuan veçmas. Masat e marra deri më tani konsiderohen si një garanci shtesë se do të ruhet stabiliteti dhe është veçanërisht e rëndësishme që sistemi të ketë aftësi të përballet me tronditjen, e cila është për shkak të rregullave të kujdesshme, të harmonizuara kryesisht me rregulloret evropiane”, deklaron Elezi.

Ajo theksoi se përgjigja e duhur e politikë-bërësve ndaj sfidave të paraqitura nga kriza e virusit Covid-19 është një sinjal i rëndësishëm i mbështetjes së Bankës Botërore për Maqedoninë Veriore. Me 50 milion euro nga Banka Botërore, masa do të sigurojë mbështetje financiare 14.500 denarë për punëtorë për pagën e muajve Prill dhe Maj. Aplikimi për këtë masë fillon nga fillimi i muajit Maj. Përveç financave, Banka Botërore gjithashtu mori pjesë në masën këshilluese dhe rekomandimet e bazuara në analizën teknike, përvojat nga krizat kryesore të mëparshme, por edhe opinionet e mbledhura përmes konsultimeve me sektorin privat, përfshirë në kornizën kryesore të miratuar nga ana e Qeverisë.

“Projekti i ri për veprim të shpejtë kundër pasojave të krizës nga Covid-19, në vlerë prej 90 milion euro, përbëhet nga dy komponentë. Komponenti i parë i reagimit emergjent i referohet forcimit të lehtësive shëndetësore duke siguruar aftësi të shtuar testimi, ekspertizë teknike, pajisje laboratorike, pajisje mbrojtëse, pajisje mjekësore, rinovim të objekteve shëndetësore, zhvillim të sistemeve për të siguruar në kohë zbulimin e rasteve dhe monitorimin e kontaktit, në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, si dhe financimin e kontributit të sigurimit shëndetësor për përdoruesit e cenueshëm. Komponenti i dytë i ndihmës i referohet ofrimit të mbështetjes për transferime për familjet e cenueshme të prekur nga efektet e Covid -19 dhe kompensimi monetar për ata që kanë humbur punën e tyre si rezultat i krizës”, sqaron mes tjerave Elezi.

Elezi shton se në takim u shqyrtuan parashikimet nga Raporti i fundit Ekonomik Rajonal i Bankës Botërore, sipas të cilit ekonomitë e Ballkanit Perëndimor pritet të ngadalësojnë midis -3 dhe -5.6%. Sipas Bankës Botërore, Maqedonia Veriore do të ketë ngadalësimin më të ulët ekonomik midis -1.4% dhe -3.2%./Telegrafi/