Moti
Prishtine
Sot | 12.02.2016 23° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
13.05 25° C 25° C
Kursi Valutor
Më Shumë
Më Shumë
Arrivals
Nr. i fl. Kompania Ajrore Nga Pritet Status
  Departures
  Nr. i fl. Kompania Ajrore Nga Pritet Status
   Më Shumë
   Më Shumë
   Të Tjera më shumë
   Më Shumë