Petrol Company

Petrol Company

Petrol Company është lider tregu në furnizimin e korporatave dhe institucioneve me të mëdha në Kosovë, me portofolin aktual të 130 marrëveshjeve aktive të blerjes dhe të furnizimit me derivate.

86 Artikuj