Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin është kriptovaluta e parë dhe sistem global i pagesave. Është monedha e parë virtuale e decentralizuar, pasi që sistemi i saj funksionon pa ndonjë bankë qendrore apo administrator të vetëm. Bitcoin u mundëson përdoruesve të kryejnë transaksione pa ndonjë ndërmjetësues, ndërsa transaksionet verifikohen nga nyjat e rrjetit përmes përdorimit të kriptografisë, dhe pastaj regjistrohen në një sistem publik të quajtur Blockchain. Bitcoin është krijuar nga Satoshi Nakamoto – identiteti i të cilit ende nuk dihet!

689 Artikuj