Goran Milevski

Goran Milevski

Goran Milevski është Ministër i Vetëqeverisjes Lokale në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Prej më 30 gusht të vitit 2020, përsëri e ushtron funksionin ministër i Vetëqeverisjes Lokale në mandatin e dytë të Qeverisë të udhëhequr nga Zoran Zaev

65 Artikuj