Endometrioza

Endometrioza

Endometrioza është një çrregullim i dhimbshëm, në të cilin indi që normalisht ndodhet brenda mitrës (në endometrium) rritet jashtë saj. Endometrioza më së shpeshti përfshin vezoret, tubat e fallopit dhe indin që ndodhet në pelvik.

6 Artikuj