LAJMI I FUNDIT:

Letrat me vlerë

38 Artikuj

Më 14 maj mbahet ankandi i gjashtë i letrave me vlerë për vitin 2024, në shumën prej 20 milionë euro

Më 14 maj mbahet ankandi i gjashtë i letrave me vlerë për vitin 2024, në shumën prej 20 milionë euro

Financa
Më 11 prill mbahet ankandi i katërt i letrave me vlerë, në shumën prej 20 milionë euro

Më 11 prill mbahet ankandi i katërt i letrave me vlerë, në shumën prej 20 milionë euro

Financa
Më 16 shkurt ankandi i dytë i letrave me vlerë për vitin 2024, në shumën 20 milionë euro

Më 16 shkurt ankandi i dytë i letrave me vlerë për vitin 2024, në shumën 20 milionë euro

Financa
Më 25 tetor mbahet ankandi i nëntë i letrave me vlerë, në shumën prej 25 milionë euro

Më 25 tetor mbahet ankandi i nëntë i letrave me vlerë, në shumën prej 25 milionë euro

Financa
Rriten për mbi 30 milionë euro investimet e BQK-së gjatë muajit gusht, vlera e aseteve arrin në rreth 1.9 miliard euro

Rriten për mbi 30 milionë euro investimet e BQK-së gjatë muajit gusht, vlera e aseteve arrin në rreth 1.9 miliard euro

Financa
Mbahet ankandi i 8-të i letrave me vlerë për vitin 2023, shiten 25 milionë euro me maturitet 5-vjeçar

Mbahet ankandi i 8-të i letrave me vlerë për vitin 2023, shiten 25 milionë euro me maturitet 5-vjeçar

Financa
Më 30 qershor 2023 ankandi i gjashtë i letrave me vlerë, në shumën prej 20 milionë euro

Më 30 qershor 2023 ankandi i gjashtë i letrave me vlerë, në shumën prej 20 milionë euro

Financa
Ankandi i pestë i letrave me vlerë, në shumën prej 25 milionë euro

Ankandi i pestë i letrave me vlerë, në shumën prej 25 milionë euro

Financa
Mbahet ankandi i tretë i letrave me vlerë për vitin 2023, shiten 15 milionë euro me kohëzgjatje prej 7 vjet

Mbahet ankandi i tretë i letrave me vlerë për vitin 2023, shiten 15 milionë euro me kohëzgjatje prej 7 vjet

Financa
Më 8 korrik 2022 do të mbahet ankandi i Letrave me Vlerë

Më 8 korrik 2022 do të mbahet ankandi i Letrave me Vlerë

Të Tjera
Më 4 shkurt mbahet ankandi i Letrave me Vlerë

Më 4 shkurt mbahet ankandi i Letrave me Vlerë

Financa
Më 11 maj mbahet ankandi i shtatë i Letrave me Vlerë për 2021

Më 11 maj mbahet ankandi i shtatë i Letrave me Vlerë për 2021

Financa
Mbahet ankandi i 4-të i letrave me vlerë për vitin 2021

Mbahet ankandi i 4-të i letrave me vlerë për vitin 2021

Financa
Më 4 shkurt do të mbahet ankandi i dytë i Letrave me Vlerë për vitin 2021

Më 4 shkurt do të mbahet ankandi i dytë i Letrave me Vlerë për vitin 2021

Të Tjera
Më 22 janar do të mbahet ankandi i parë i Letrave me Vlerë për vitin 2021

Më 22 janar do të mbahet ankandi i parë i Letrave me Vlerë për vitin 2021

Të Tjera
Më 13 nëntor do të mbahet ankandi i trembëdhjetë i Letrave me Vlerë për vitin 2020

Më 13 nëntor do të mbahet ankandi i trembëdhjetë i Letrave me Vlerë për vitin 2020

Të Tjera
Më 23 tetor do të mbahet ankandi i njëmbëdhjetë i letrave me vlerë për vitin 2020

Më 23 tetor do të mbahet ankandi i njëmbëdhjetë i letrave me vlerë për vitin 2020

Financa
Mbahet ankandi i shtatë i letrave me vlerë për vitin 2020

Mbahet ankandi i shtatë i letrave me vlerë për vitin 2020

Financa
Më 22 maj do të mbahet ankandi i gjashtë i Letrave me Vlerë për vitin 2020

Më 22 maj do të mbahet ankandi i gjashtë i Letrave me Vlerë për vitin 2020

Financa
Letrat me vlerë

Letrat me vlerë

Trend
Mbahet ankandi i tetë i letrave me vlerë për vitin 2019

Mbahet ankandi i tetë i letrave me vlerë për vitin 2019

Financa
Pritet të mbahet ankandi për emetimin e letrave me vlerë prej 20 milionë euro

Pritet të mbahet ankandi për emetimin e letrave me vlerë prej 20 milionë euro

Financa
Pritet të mbahet ankandi për emetimin e obligacionit shtatë vjeçar

Pritet të mbahet ankandi për emetimin e obligacionit shtatë vjeçar

Financa
Mbi 400 milionë euro nga letrat me vlerë

Mbi 400 milionë euro nga letrat me vlerë

Financa