LAJMI I FUNDIT:

Agjencia Kosovare e Privatizimit

136 Artikuj

Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave – Shitja e aseteve – 65 (Drejtpërdrejtë)

Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave – Shitja e aseteve – 65 (Drejtpërdrejtë)

Marketing
Nesër mbahet shitja e 65-të aseteve e Agjencisë Kosovare të Privatizimit

Nesër mbahet shitja e 65-të aseteve e Agjencisë Kosovare të Privatizimit

Marketing
AKP me njoftim për ish punëtorët e NSH-ve, KB Morava, Stacioni i Veterines, Borovo, Bagat, dhe Mofast

AKP me njoftim për ish punëtorët e NSH-ve, KB Morava, Stacioni i Veterines, Borovo, Bagat, dhe Mofast

Kosovë
Bordi i drejtorëve miraton shpërndarjen e mjeteve të 20% për pesë ndërmarrje shoqërore

Bordi i drejtorëve miraton shpërndarjen e mjeteve të 20% për pesë ndërmarrje shoqërore

Ekonomi
Njoftim për ish-punëtorët e NSH ‘DES Bratstvo’, ‘Studençani’, ‘Obuça’, ‘Treska’ dhe ‘Prekovci’

Njoftim për ish-punëtorët e NSH ‘DES Bratstvo’, ‘Studençani’, ‘Obuça’, ‘Treska’ dhe ‘Prekovci’

Marketing
Njoftim për pronat e ndërmarrjeve të OP ‘Nacional’ Beograd dhe ‘Vojvodina’ Novi Sad nga AKP

Njoftim për pronat e ndërmarrjeve të OP ‘Nacional’ Beograd dhe ‘Vojvodina’ Novi Sad nga AKP

Marketing
AKP shpall datat për publikimin e listave të ish-punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore

AKP shpall datat për publikimin e listave të ish-punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore

Financa
Vala e privatizimit, AKP pranon 59 oferta për 31 asete në vlerë mbi 2 milionë euro

Vala e privatizimit, AKP pranon 59 oferta për 31 asete në vlerë mbi 2 milionë euro

Financa
Njoftim për aplikim për ish punëtorët e NSH-ve,  Jugoplastika, Turist Kosova, KB Morava, Stacioni i Veterinës, Gjilan, Ekonomia e Pyjeve, Prizren, Jugopetroll, Borovo, Bagat dhe Mofast, Pejë

Njoftim për aplikim për ish punëtorët e NSH-ve, Jugoplastika, Turist Kosova, KB Morava, Stacioni i Veterinës, Gjilan, Ekonomia e Pyjeve, Prizren, Jugopetroll, Borovo, Bagat dhe Mofast, Pejë

Marketing
AKP shiti 37 asete në vlerë mbi 1.5 milion euro

AKP shiti 37 asete në vlerë mbi 1.5 milion euro

Financa
Kosova i bën presion Malit të Zi që t’ia ndalojë Serbisë shitjen e aseteve të ndërmarrjes kosovare

Kosova i bën presion Malit të Zi që t’ia ndalojë Serbisë shitjen e aseteve të ndërmarrjes kosovare

Ekonomi
Njoftim lidhur me statusin juridik te aseteve të Ndërmarrjes Gazetare Botuese “BORBA” Beograd, dega në Prishtinë dhe Ndërmarrjes Stacioni i Veterinës Prishtinë

Njoftim lidhur me statusin juridik te aseteve të Ndërmarrjes Gazetare Botuese “BORBA” Beograd, dega në Prishtinë dhe Ndërmarrjes Stacioni i Veterinës Prishtinë

Marketing
Njoftim nga autoritetet e likuidimit për parashtruesit e kërkesave – vendime, kërkesa për informata shtesë

Njoftim nga autoritetet e likuidimit për parashtruesit e kërkesave – vendime, kërkesa për informata shtesë

Marketing
Bordi i AKP-së aprovoi shpërndarjen e përkohshme të pjesshme për kreditorët e NSh “Ereniku – Prodhimtaria Primare”- Gjakovë

Bordi i AKP-së aprovoi shpërndarjen e përkohshme të pjesshme për kreditorët e NSh “Ereniku – Prodhimtaria Primare”- Gjakovë

Të Tjera
AKP shpall qiradhënie të objekteve dhe tokave në të gjitha rajonet e Kosovës

AKP shpall qiradhënie të objekteve dhe tokave në të gjitha rajonet e Kosovës

Financa