Është paraqitur një rast i gripit të shpezëve Avian Influnza në komunën e Podujevës fshati Sekiraqë.

Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kanë bërë të ditur se janë ndërmarrë të gjitha veprimet për parandalim të përhapjes se sëmundjes ku përfshihet edhe asgjësimi i shpezëve ne fermën e prekur.

Po ashtu janë duke u kryer të gjitha hulumtimet epidemiologjike në fermat në zonën e prekur në perimetër prej 3km.

Çfarë duhet të bëni si fermer për tu mbrojtur nga infektimi i fermës tuaj:

 Parandaloni kontaktin e shpezëve të tjera me shpezët tuaja,

 Mbani shpezët në kushte të mira,

 Mos shkoni në panaire, tregje, ekspozita apo vende tjera ku ka shpezë dhe zogj.

 Vendosni masat e biosigurisë ne fermë

 Vendos dezbarierat në hyrje dhe dalje të fermës,

 Zvogëloni dhe kontrolloni hyrjet e njerëzve,

 Pastroni dhe dezinfektoni objektet dhe pajisjet, veshjet dhe mbathjet e personave në kontakt me shpezët,

 Nëse vëreni shenja të sëmundjes lajmëroni autoritetin kompetent,

 Nëse keni ngordhje, njofto autoritetin i cili do të ju ndihmoj për asgjësim,

 Në asnjë rast mos i hidhni në hapësira publike shpezët e ngordhura.

Raportoni në numrin:

0800 111 22 Pa pagese 24h. /Telegrafi/