Nga Enti Shtetëror i Statistikave vlerësojnë se në pjesën dërmuese të komunave në shtet aktivitetet në terren kanë përfunduar dhe zhvillohen aktivitete teknike për shpagim të regjistruesve.

Në disa mjedise, regjistruesit thonë se janë në terren dhe po vizitojnë amvisëri që asnjë të mos lëshohet.

Qytetarët që nuk janë regjistruar, bëjnë thirrje që të paraqiten në pikat për regjistrim në komunat ku jetojnë dhe te Enti Shtetëror i Statistikave.

Paralajmërojnë, se në ora 20:00 mbyllet aplikacioni për regjistrim dhe vetregjistrim të diasporës.

“Këto janë raste të izoluara në të cilat regjistruesi nuk ka arritur të realizojë kontakt me qytetarë dhe t’i regjistrojë dhe për këtë Enti Shtetëror i Statistikave apelon deri te të gjithë qytetarët të cilët janë ende të paregjistruar, t’i vizitojnë pikat në komunat e tyre dhe të regjistrohen. Gjithashtu edhe në ndërtesën e Entit Shtetëror të Statistikave ka pikë ku mund të regjistrohen individë nga i gjithë territori i Shkupit. Sonte, në ora 20 do të mbyllet aplikacioni për regjistrim por edhe aplikacioni për vetegjistrim të diasporës. Mbeten edhe disa orë në të cilat do të zhvillohen matjet e fundit në terren dhe në ora 20:00 mund të publikojmë se pas 20 vjetësh, Enti Shtetëror i Statistikave suksesshëm e ka realizuar operacionin më të madh statistikor”, thanë nga EShS-ja.