Papunësia në Bashkimin Evropian dhe zonën e euros u rrit në korrik, por mbeti mbi mesataren në të dy zonat, e cila tejkaloi shpërthimin e pandemisë COVID-19.

Siç tregojnë të dhënat e Eurostat, shkalla e papunësisë e rregulluar sezonalisht, e matur nga metodologjia e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) u rrit në Bashkimin Evropian në 7.2 për qind në korrik, nga 7.1 për qind në qershor. Në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ishte 6.7 për qind.

Në Eurozonë, ajo ishte më e lartë për 0.2 pikë përqindjeje dhe arriti në 7.9 për qind, llogariti Zyra Evropiane e Statistikave. Ai qëndroi në 7.5 për qind korrikun e kaluar. Një total prej 15.18 milionë njerëz ishin pa punë në Bashkimin Evropian në korrik, nga të cilët 12.793 milionë në Eurozonë.

Krahasuar me qershorin, numri i tyre në BE u rrit me 336 mijë dhe në zonën e euros me 344 mijë.

Deri më tani shkalla më e lartë e papunësisë në korrik ishte në Spanjë, me 15.8 për qind, Itali 9.7 dhe Suedi 9.4 për qind.

Republika Çeke kishte nivelin më të ulët të papunësisë midis vendeve të BE, me 2.7 për qind.

Shkalla e papunësisë ishte më e lartë në korrik sesa në qershor në 12 vende të BE, duke rënë në shtatë prej tyre ndërsa ishte e pandryshuar në pesë.

Eurostat nuk kishte të dhëna për Estoninë, Greqinë dhe Hungarinë. /kp/