Politikanët ndryshojnë, veset mbeten. Funksionet me të cilat disponojnë politikanët sjellin privilegje. Darka në restauronte elite, udhëtime në vende të ndryshme të botës dhe bonuse, para xhepi, janë vetëm një pjesë e benefiteve me të cilat disponojnë funksionarët. Xhabir Deralla, kryetar i “CIVIL – Qendra për liri” kërkon nga pushteti ligjvënës dhe ekzekutiv që t’i japin fund privilegjeve me të cilat disponojnë funksionarët. Ai shton se të gjithë privilegjet duhet të shfuqizohen, përkatësisht të reduktohen deri në nivel i cili do të jetë i pranueshëm për një vend të varfër, që deklarohet si shtet social sipas Kushtetutës. Paralajmëroi se nismën e tillë do ta parashtrojë në Kuvend.

“Nëse diçka është e lejueshme me ligj, ndërsa diçka nuk është në rregull dhe nuk është në përputhje me standardet demokratike dhe me parimet etike, atëherë ai ligj duhet të ndryshohet. Përkatësisht të kemi një ligj me të cilin nuk do të keqpërdoren resurset publike. Ky është një vend i varfër, nuk mund të presim nga ky vend i varfër që të paguaj milion euro në vit që dikush të kënaqet me disa privilegje dhe benefite”, u shpreh Xhabir Deralla nga OJQ “Civil”.

Por edhe pas mbarimit të mandatit, deputetët kanë privilegje. Në Nenin 36 të Ligjit për deputet thuhet:

NENI 36 LIGJI PËR DEPUTET

Deputeti në Kuvend mund të merr pagë edhe pas mbarimit të mandatit në periudhë kohore prej deri më 1 vjet.

Deputeti përveç pagës që e posedon prej 1 335 euro dhe shpenzimeve rrugore, ka të drejtë edhe për të ardhura tjera personale dhe kompensime të shpenzimeve për:

-shpërngulje nga vendbanimi i përhershëm në vendin ku e kryen funksionin deputet;

-zhvillim profesional dhe arsimor;

-shpenzime për varrim në lartësi të mesatares së dy pagave të fundit të deputetit të ndjerë;

-mëditje për udhëtim zyrtar në vend pa shpenzime për akomodim deri më 4% e pagës mesatare të një punëtori të paguar në sferën e ekonomisë në Republikës së Maqedonisë, në tre muajt e fundit;

-shpenzime për akomodim që pranohen sipas llogarisë së dorëzuar, përveç në hotelet nga kategoria Deluks.

CIVIL kërkon që të revidohen të gjitha rregullativat ligjore sipas së cilave u jepen shumë privilegje funksionarëve aktual por edhe atyre në largim. Ata të premten, në orën 12 pa 5 do të parashtrojnë nismë për ndryshim të ligjit. Përndryshe, kërkesa e fundit për shfrytëzimin e privilegjeve, pas mbarimit të mandatit është kërkesa e djeshme e presidentit Gjorge Ivanov, i cili fitoi zyre në Xhevahir “Skaj Siti” me buxhet vjetor prej 105.000 euro, ndërsa sigurisht paratë janë siguruar nga buxheti. Pensioni i ish-presidentëve është e kufizuar me lartësinë e pagës së shefit aktual të shtetit, që për momentin është rreth 1 800 euro. Përveç Ivanovit dhe Crvenkovskit, të drejtat e ish-presidentit i shfrytëzon edhe familja e Boris Trajkovskit. Bashkëshortja e tij, Villma dhe fëmijët deri në moshën 26 vjeçe kanë të drejt të marrin 70% të pensionit. Shpenzimet për arsimimin e fëmijëve janë mbuluar, si dhe ndërtimi i shtëpisë ose blerja e banesës prej 300m2./Tv21/