Kompanitë më të mëdha amerikane në bashkëpunim me Fondacionin e Mileniumit të Kosovës (MFK), Fondacionin Girl Up, Ambasadën e SHBA-ve dhe MCC, organizojnë kampin e parë veror për 100 vajza nga Kosova, SHBA-të, Mali i Zi, Maqedonia Veriore, Shqipëria dhe Serbia për të ofruar mësime që bazohen në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë dhe art.

Kjo është hera e parë që Kosova bëhet nikoqire e këtij kampi global ndërsa çdo gjë po organizohet nëpërmjet një partneriteti të gjerë në mes Fondacionit të Mileniumit të Kosovës (MFK), Korporatës së Sfidave të Mileniumit (MCC), Ambasadës Amerikanë në Prishtinë, Fondacionit të Kombeve të Bashkuara GirlUp, Korporatës Intel, Nasa, Google, Microsoft, Coca-Cola, Bechtel dhe Organizata TOKA, Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit AAB.

Përgjatë 10 ditëve sa zgjatë Kampi WiSci, këto 100 vajza pritet të shoqërohen dhe mësojnë për lidership por edhe do të zhvillojnë aplikacione për telefona mobil, njohuri rreth energjisë së ripërtërishme, mësime për kodim të gjuhëve kompjuterike, mikrobiologji dhe animacion.