LAJMI I FUNDIT:

DEMOKRACIA

DEMOKRACIA

Nga: Charles Bukowski
Përktheu: Fadil Bajraj

Reklama

problem, natyrisht, nuk është sistemi demokratik,
por pjesët
e gjalla që e përbëjnë sistemin demokratik.
Personin e parë që e hasni në rrugë,
shumëzojeni
filanin a
filanen me
3 ose 4 a me 30 ose 40 milionë
dhe aty për aty do ta
dini
përse gjërat mbesin jofunksionale
për shumicën prej
nesh.

Do të doja të kem ilaç për gurët e shahut që
ne e quajmë njerëzim…

ne kemi përballuar një numër ilaçesh
politike

dhe të gjithë po mbesin
boll të hajvantë për të shpresuar
se ky që e kemi

TASH
do të shërojë pothuajse
çdo gjë.

Bashkëqytetarë,
sistemi demokratik kurrë nuk ka qenë
problem, problem jeni
ju.