Vitin e kaluar në Maqedoninë e Veriut nga vdekja e dhunshme kanë ndërruar jetë 677 persona, që është për 54.6 përqind më shumë në krahasim me vitin 2020.

Siç njofton Enti Shtetëror për Statistika, të vdekurit nga vdekja e dhunshme në numrin e përgjithshëm të vdekjeve marrin pjesë me 2.4 përqind, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në strukturën e të vdekurve nga vdekja e dhunshme sipas gjinisë, edhe në vitin 2021, sikur vitin 2020, përqindje më të madhe kanë meshkujt, edhe atë 61.9 përqind.

Në numrin e përgjithshëm të vdekjeve të dhunshme, përqindjen më të madhe e zënë “aksidentet” me 83,3 për qind, “vetëvrasjet” me 15,5 për qind dhe “vrasjet” me 1,2 për qind.

Në kategorinë “raste aksidentale” pjesëmarrje më të madhe kanë personat e vdekur nga “arsye të tjera të jashtme për lëndim të rastësishëm” me pjesëmarrje prej 65,1 për qind në krahasim me numrin e përgjithshëm të rasteve të vdekjes së dhunshme.

Në kategorinë “vetëvrasje” megjithatë, më e madhe është pjesëmarrja e rasteve tek të cilët vdekja është shkaktuar për shkak të “varjes dhe mbytjes” me pjesëmarrje prej 8,3 për qind në krahasim me numrin e përgjithshëm të rasteve të vdekjes së dhunshme.

Derisa në kategorinë “vrasje” rastet tek të cilët vdekja është shkaktuar për shkak të “tentimit për shkaktim të lëndimit trupor me të shtëna nga një person tjetër dhe nga armët e zjarrit” dhe për shkak të “tentimit për shkaktim të lëndimit trupor në mënyrë të pashënuar”, marrin pjesë me nga 0,4 për qind në krahasim me numrin e përgjithshëm të rasteve të vdekjes së dhunshme./Telegrafi/