Nëse dëshironi të merrni pjesë në hulumtime, aktualisht ekzistojnë platforma të ndryshme në botë të dizajnuara për këtë.

Këto platforma teknologjike në botë, një prej të cilave është Pyper, i mirëpresin të gjithë personat që dëshirojnë të marrin pjesë në hulumtime dhe të kenë përvoja të reja.

Regjistrimi në këto platforma dhe pjesëmarrja në hulumtime janë plotësisht vullnetare. Secili person mund të tërhiqet kurdo që dëshiron nga ndonjë hulumtim.

Po ashtu, Pyper siguron konfidencialitetin e plotë të pjesëmarrësve në hulumtime dhe informatat e secilit pjesëmarrës mbrohen në përputhje me ligjin përkatës të Republikës së Kosovës.

Nëse ende hezitoni të merrni pjesë në hulumtime, duhet rikujtuar se edhe ju si respondent keni shumë dobi. Për t’u informuar rreth dobive që ju presin mjafton të vizitoni këtu.

Andaj që të merrni pjesë në hulumtime mjafton të shkarkoni aplikacionin Pyper dhe të filloni pjesëmarrjen tuaj në hulumtime.

Nga aty e tutje, keni mundësinë të plotësoni pyetësor të ndryshëm qoftë për Kosovën apo lagjen ku jetoni, punën tuaj apo produktet që ju duhen e kështu me radhë.

Bëhuni pjesë e Pyper – shkarkoni aplikacionin Pyper (iOS)

Bëhuni pjesë e Pyper – shkarkoni aplikacionin Pyper (Android)