Tashmë është rregulluar problemi me 4G/LTE.

Një përditësim për Carrier 4G/LTE ka zgjidhur problemin për 4G në iOS (iPhone) në IPKO.

Ajo çfarë duhet të bëni është që të shkoni te Settings në telefonin tuaj iPhone, më pas General, About dhe në pak momente ju del një dritare që ju tregon se duhet të shtypni Update.

Duhet ta dini se ky përditësim mund të bëhet vetëm nëse keni ndonjë nga versionet më të reja të iOS në telefon.

Nëse në pak momente 4G nuk është aktivizuar në telefonin tuaj, atëherë provoni me Airplane Mode On/Off dhe gjithçka rregullohet.