Prokuroria Themelore Publike Shkup deri tek Gjykata Themelore Penale e Shkupit sot ka parashtruar propozime për dhënien e urdhër ndëshkimeve kundër gjithsej 17 personave për vepër penale – Mosveprim sipas rregullave shëndetësore gjatë epidemisë nga neni 206, paragrafi 1 nga Kodi penal.

Siç theksohet në kumtesën nga prokuroria, një nga të akuzuarit ka vepruar në kundërshtim me Vendimin për zbatimin e masave të mbrojtjes me COVID-19 gjatë mbajtjes së treningjeve në klube dhe luajtje të ndeshjeve të futbollit pa publik. I akuzuari ka organizuar dhe ka mbajtur turne në futboll të vogël në kënd për lojëra, ku përveç lojtarëve ishte i pranishëm edhe publik prej rreth 100 personave.

Të akuzuarit tjerë nuk kanë vepruar në pajtim me Vendimin për ndalesë dhe regjim të veçantë për lëvizje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe gjatë orës së atëhershme policore janë hasur si lëvizin në lokacione të ndryshme.

Për të gjithë të akuzuarit prokurorët publikë kompetentë propozuan gjoba prej 100 gjobave ditore me vlerë individuale në bazë ditore pre 20 eurove në kundërvlerë të denarit.