Amerika është ëndrra e shumë shqiptarëve që çdo vit nxitojnë të bëjnë lotarinë për të shkuar në vendin e mundësive.

Sipas statistikave të publikuara nga Pew Research Center, rreth 91 mijë shqiptarë jetonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në fund të vitit 2018.

Nga rajoni, numri më i lartë i shtetasve që jetojnë në SHBA i përket Bosnjës e Hercegovinës, me rreth 107 mijë personave. Shqiptarët dhe boshnjakët rezultojnë me prirjen më të lartë për të jetuar në SHBA. Nga Bosnja e Hercegovina, fluksi i ikjeve ka qenë i lartë në periudhën 1990-2000, për shkak të konflikteve me shtetet fqinjë. Ndërsa nga Shqipëria, ikja drejt SHBA-së vijon me ritme të larta, e konstatuar nga numri i lartë i aplikimeve çdo vit për Lotarinë Amerikane.

Nga Serbia janë 32 mijë persona që jetojnë në SHBA, nga Maqedonia e Veriut janë 25.6 mijë persona, nga Mali i Zi janë 11.8 mijë dhe nga Kosova janë 10.4 mijë.

Edhe në raport me popullsinë përkatëse, Bosnja e Hercegovina me 32.3 mijë për 1 milion banorë dhe Shqipëria me 32 mijë për 1 milion banorë, mbajnë rekordin në Evropë për numrin e lartë të shtetasve të lindura në vendet përkatëse, por që jetojnë në SHBA, të ndjekura nga Islanda, Mali i Zi, Portugalia, Maqedonia e Veriut dhe Greqia.

Në vlerë absolute rekordin e mbajnë polakët, me 400 mijë persona që jetojnë në SHBA, të ndjekur nga britanikët me 340 mijë dhe italianët me 320 mijë, por që në raport me popullsinë, pesha e tyre është shumë më e ulët.

Sipas Pew Research Center, Shtetet e Bashkuara kanë më shumë emigrantë se çdo vend tjetër në botë. Sot, më shumë se 40 milionë njerëz që jetojnë në SHBA kanë lindur në një vend tjetër, duke përbërë rreth një të pestën e emigrantëve në botë. Popullsia e imigrantëve është gjithashtu shumë e larmishme, me pothuajse çdo vend në botë të përfaqësuar midis emigrantëve të vend.

Popullsia amerikane e lindur jashtë vendit arriti një rekord 44.8 milionë në 2018. Që nga viti 1965, kur ligjet e imigracionit në SHBA zëvendësuan një sistem kombëtar të kuotave, numri i emigrantëve që jetojnë në atje është më shumë se katërfishuar. Emigrantët sot përbëjnë 13.7 për qind të popullsisë së SHBA, gati tre herë me e lartë se 4.8 për qind në vitin 1970.

Rreth 27 për qind e emigrantëve ishin banorë të përhershëm dhe 5 për qind ishin rezidentë të përkohshëm në 2017. 23 për qind e të gjithë emigrantëve ishin emigrantë të paautorizuar. Nga 1990 në 2007, popullsia e emigrantëve të paautorizuar ishte më shumë se trefishuar në madhësi – nga 3.5 milionë në një rekord të lartë prej 12.2 milionë në 2007. Deri në vitin 2017, ky numër ishte ulur me 1.7 milion ose 14 për qind. Në vitin 2017 kishte 10.5 milionë emigrantë të paautorizuar në SHBA, duke përbërë 3.2 për qind të popullsisë së vendit.

Meksika është vendi me origjinën kryesore të popullsisë së emigrantëve në SHBA. Në vitin 2018, afërsisht 11.2 milionë emigrantë që jetojnë në SHBA ishin nga ky shtet, duke përbërë 25 për qind të të gjithë emigrantëve amerikanë. Grupet e ardhshme më të mëdha të origjinës ishin ato nga Kina me 6 për qind, India me 6 për qind, Filipinet me 4 për qind dhe El Salvador me 3 për qind. Shqipëria përbën 0.2 për qind të totalit.

Më shumë se 1 milion emigrantë arrijnë në SHBA çdo vit. Në 2018, vendi kryesor i origjinës për emigrantët e rinj që vijnë në SHBA, ishte Kina me 149 mijë persona, e ndjekur nga India me 129 mijë, Meksika me 120 mijë dhe Filipinet me 46 mijë. /Monitor/