Të gjithë meshkujt dëshirojnë të kenë më shumë muskuj në duar, mirëpo për t’i pasur ata muskuj është i nevojshëm të zmadhohet bicepsi dhe, ajo që është më me rëndësi, tricepsi. Ja si ta arrini këtë.

Ne po ju tregojmë trajnimin të cilin duhet ta kuptoni si sfidë, transmeton Telegrafi.

Trajnimi përbëhet nga dy ushtrime dhe bëhet kë këtë mënyrë:

Këto dy ushtrime do t’i bëni në mënyrë alternative me pesha për duar dhe secilin ushtrim ta bëni me 5 përsëritje.

Kur ta përsëritni ushtrimin e parë pesë herë, menjëherë kaloni në të dytin.

Kur të dytin ta përsëritni 5 herë, kthehuni ushtrimit të parë dhe kështu veproni në mënyrë alternative.

Trajnimin patjetër duhet ta bëni 5 minuta dhe të angazhoheni që tempi juaj të jetë i fuqishëm dhe koha e pushimit të jetë e shkurtër.

Ushtrimet që duhet t’i bëni janë:

Biceps

Pastaj:

Triceps/Telegrafi/