Departamenti amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve për vitin 2020 për Kosovën, ku është dhënë vlerësim i lartë për sistemin financiar të vendit.

Sipas njoftimit të Bankës Qendrore të Kosovës, në këtë raport theksohet se sistemi rregullator përputhet me direktivat e Bashkimit Evropian dhe standardet ndërkombëtare.

“Në raport është theksuar edhe qëndrueshmëria e sektorit bankar, i cili mbetet mirë i kapitalizuar dhe fitimprurës. Kushtet e vështira ekonomike, zbatimi i dobët i kontratës dhe sjellja e paqartë ndaj rreziqeve kanë kufizuar aktivitetet e huazimit të bankave, megjithëse përmirësimi i dukshëm ndodhi në vitet e fundit. Në shkurt të vitit 2020, norma e kredive joperformuese ishte 2.5 për qind, niveli më i ulët në 10 vjetet e fundit. Normat e interesit kanë rënë ndjeshëm në vitet e fundit, nga një mesatare prej rreth 12.7 për qind në 2012 në një mesatare prej 6.3 për qind në vitin 2020. Kreditimi më i ngadaltë është i dukshëm në pjesën veriore të Kosovës për shkak të një gjyqësori të dobët, aktiviteteve informale të biznesit dhe më pak të kualifikuar huamarrësit”, thuhet në njoftim.

Departamenti amerikan i Shtetit: Korrupsioni dhe informaliteti disa nga pengesat kryesore për investimet e huaja në Kosovë Departamenti amerikan i Shtetit: Korrupsioni dhe informaliteti disa nga pengesat kryesore për investimet e huaja në Kosovë

Po ashtu, sipas raportit vendi nuk ka humbur asnjë marrëdhënie bankare korrespodente në tre vitet e fundit dhe asnjë marrëdhënie e tillë aktualisht nuk është në rrezik.

Në fund, BQK thotë se shpreh vlerësimin më të lartë për raportin që ka të bëjë me pjesën e sektorit financiar. /Telegrafi/