Poezi nga: Ernest Hemingway
Përktheu: Fadil Bajraj

Reklama

Të gjitha ushtritë janë të njëjta
Publiciteti është famë
Artileria bën të njëjtën zhurmë të vjetër
Trimëria është një atribut çunash
Të gjithë ushtarët e vjetër kanë sy të lodhur
Të gjithë ushtarët dëgjojnë po të njëjtat gënjeshtra të
kahershme
Trupat e vdekur gjithmonë kanë tërhequr miza