Zjarri është aktiv në pjesën nga Toplica drejt fshatit Kërstec, edhe atë në një terren të vështirë. Intensiteti i djegies në zjarrin në Katllanovë është zvogëluar, ndërsa plotësisht është lokalizuar ai në Bejaz Tepe. Në terren është edhe ekipi nga Sllovenia dhe Austria informojnë nga Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK).

Sipas situatës me zjarret deri në orën 8.30, nga QMK theksuan se zjarri që filloi më 2 gusht në vendin Bejaz Tepe është lokalizuar.

Në terren janë njëqind pjesëtarë të Ushtrisë, një ekip nga Bullgaria me pesë automjete zjarrfikëse dhe 37 zjarrfikës, një ekip i ShS Ravna Reka me dy automjete me cisterna dhe katër automjete për transport dhe 30 punonjës, një ekip i SHS Maleshevë me katër automjete terreni me cisterna dhe gjashtë automjete terreni për transport dhe 45 punonjës, TPPE Berovë me tre automjete PP dhe shtatë zjarrfikës, QRMK Berovë me dy punonjës dhe 40 persona nga popullsia vendase.

Në terren është edhe ekipi nga Sllovenia, si dhe ekipi nga Austria.
Zjarri në zonën e fshatit Budinarcë është vënë nën kontroll dhe është lokalizuar. Ekipet po punojnë në pastrimin e tij.

Zjarri pranë Raoviq – – Bukoviq ku, ku në një zonë të papërcaktuar digjet një pyll i përzier, gjatë ditës së djeshme për shuarjen e zjarrit u veprua nga ajri – me aeroplan në tre ose katër raste. Gjithashtu, nga vendi është intervenuar me 20 ushtarë të Ushtrisë dhe 20 anëtarë të DMS-së.

Nga Lovishte Jasen njoftojnë se zjarri nga Raoviq u përhap në territorin e Lovishte Jasen. Në kujdestari në fshatin Raoviq janë dërguar dy kamionë zjarrfikës me pesë zjarrfikës.

Në zjarrin pranë Katlanovës, përkatësisht Divle dhe Krushjë, nga toka është vepruar me 10 punonjës dhe nga BPPZ me një ekip, një kamion zjarrfikës dhe katër zjarrfikës dhe 20 pjesëtarë të Ushtrisë. Pjesa e përparme e zjarrit drejtohet drejt fshatit Konjare e mesme. Intensiteti i djegies aktualisht është zvogëluar, por gjendja mund të ndryshojë papritur.

Zjarri në zonën e fshatrave Toplicë, Rakle dhe Nikodin është ende aktiv në pjesën nga Toplica deri në fshatin Kërstec në një terren të vështirë për qasje.

Për situatën me zjarrin nga ana e QRMK -Prilep janë njoftuar ELS- Prilep, DMS-Prilep, MPB-PS Prilep.