Me titullin “Përmirësimi i procesit për anëtarësim – perspektivë evropiane të besueshme”, Komisioni Evropian sot do ta publikojë metodologjinë e re për zgjerimin e BE-së.

Në dokument thuhet se procesi duhet të jetë më efikas, më parashikues, më me vlera – i bazuar në kritere objektive, por në të njëjtën kohë edhe i kthyeshëm, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Komisioni Evropian propozon që kapitujt për negociata të vendosen në 6 grupe tematike, me çka do të mundësohet fokus më i madh i sektorëve kyç në dialogun politik.

Grupi i parë, i quajtur “Bazat”, merret me drejtësi, të drejtat themelore, siguri, liri, por edhe kritere ekonomike, funksionimin e institucioneve demokratike, reformën në administratën publike, prokurimin publik, statistikat, kontrollin financiar.

Grupi i dytë “Tregjet e brendshme”, përmban kapitujt lidhur me lirinë e lëvizjes së mallrave, fuqisë punëtore, kushteve, kaptalit, të drejtës afariste, pronësisë intelektuale, konkurrencës politike, shërbimeve financiare, mbrojtjen e konsumatorëve.

Grupi i tretë “Konkurrenca dhe rritja” i përfshinë shoqërinë informatike, mediat, sistemin tatimor, ekonomik dhe politikën monetare, politikën sociale dhe punësimin, politikat industriale dhe ndërmarrëse, shkencën, arsimin dhe kulturën, unionin doganor.

Grupi i katër është “Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme”, e cila bashkon kapitujt në lidhje me transportin, energjinë, rrjetin trans-evropian, ambientin jetësor dhe ndryshimet klimatike.

Grupi i pestë “Resurset, bujqësia dhe kohezioni”, përfshinë zhvillimin bujqësor dhe rural, sigurinë e ushqimit, mjekësinë veterinare, politikat fitosanitare, peshkimin, politikat rajonale, koordinimi i instrumenteve strukturore, financave dhe buxhetit.

Ndërsa grupi i fundit kyç është “Punët e jashtme”, që përfshinë marrëdhëniet e jashtme, sigurinë dhe politikat mbrojtëse.

Ndryshe, pas mos-vendosjes që të nisen negociatat për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE, për shkak të vetos së Francës, ky shtet paralajmëroi se do të dorëzojë propozim të ri për metodologjinë e zgjerimit të BE-së./Telegrafi/