Për shkak të situatës së krijuar me COVID-19, “Team Building” tani është më i rëndësishëm se asnjëherë më parë. Disa prej arsyeve se përse kjo është e vërtetë, jua sjellim më poshtë.

GRUMBULLIMI – AFRIMI I STAFIT.

Gjatë viteve të kaluara, ne kemi parë që bizneset të largohen nga mjedisi konkurrues në punë për në vendet e punës, ku bashkëpunimi ndërmjet stafit shihet si çelësi i suksesit.

Si pjesë e këtij ndryshimi gjithnjë e më shumë kompani po ndërmarrin aktivitete të rregullta për ndërtimin e ekipit. Edhe pse disa njerëz i shohin aktivitetet e ndërtimit të ekipit si një “pushim të mirë” nga puna, ata kanë një qëllim serioz: dhe kjo është të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë e stafit tuaj.

Nëse mund të organizoni aktivitete për ndërtimin e ekipit, që kanë qëllime dhe objektiva prapa planifikimit, atëherë organizata juaj mund të ketë një sërë përfitimesh.

PËRMIRËSON PRODUTIVITETIN

Përmirësimi i produktivitetit është një nga qëllimet më të zakonshme të aktiviteteve të ndërtimit të ekipit, duke inkurajuar punonjësit të mësojnë të punojnë së bashku në mënyrë më efektive.

RRITJA E MOTIVIMIT

Aktivitetet e ndërtimit të ekipit mund të ndihmojnë në rritjen e motivimit të punonjësve dhe të ushqejnë një kulturë të suksesshme të kompanisë në një numër mënyrash. Kur një grup i punonjësve përfundojnë me sukses një aktivitet të ndërtimit të ekipit, kjo krijon vrull dhe i bën ata të ndjehen mirë me veten, kjo rrit besimin e punonjësve në aftësinë e tyre, dhe ekipin e tyre, dhe gjithashtu u tregon punonjësve që organizata është e gatshme të investojë në to.

KRIJOJNË KULTURËN E KOMPANISË SË SHËNDETSHME DHE TË LUMTUR

RRITJA E BASHKËPUNIMIT

Një nga përfitimet më të rëndësishme të një aktiviteti të planifikuar, se si duhet të ndërtojë ekipi është bashkëpunimi më i madh ndërmjet punonjësve. Duke krijuar aktivitete që njerëzit gëzojnë dhe mund të përjetojnë si grup, punonjësit mund të ndërtojnë marrëdhënie dhe të zhvillojnë rrjete kontakesh jashtë rolit të tyre të përditshëm që do t’i ndihmojnë ata në të ardhmen.

KREATIVITETI I PRANIMIT

Për të pasur një biznes të suksesshëm të bazuar në kreativitet dhe inovacion, ju duhet të punësoni njerëz të ndryshëm me perspektiva dhe ekspertizë të larmishme në mënyrë që të pasuroni organizatën me ide të freskëta. Detyrat e jashtme të ndërtimit të ekipit u japin punonjësve leje të përdorin imagjinatën e tyre për të dalë me zgjidhje krijuese, dhe ata dërgojnë mesazhin se krijimtaria në vendin e punës, dhe kërcimi i ideve nga njëri-tjetri, është i mirëseardhur.

RIFORCIMI POZITIV

Aktivitetet e ndërtimit të ekipit mund të përdoren gjithashtu për të siguruar njohjen e punonjësve duke riforcuar energjinë pozitive për kompaninë, respektivisht, për suksesin e organizatës.

KOMUNIKIMI I PËRMIRËSUAR

Ndoshta përfitimi kryesor i një aktiviteti të  ndërtimit te ekipit është përmirësimi i komunikimit ndërmjet punonjësve. Aktivitetet e këndshme dhe argëtuese i lejojnë punonjësit të njihen me njëri-tjetrin, të krijojnë një kuptim më të mirë të njëri-tjetrit dhe të shembin muret e mosbesimit duke i inkurajuar njerëzit të përqendrohen në atë që kanë të përbashkët dhe jo në dallimet e tyre.