Për të financuar planet tuaja afatgjata për banim dhe për të promovuar investime që i sjellin vlerë të shtuar mirëqenies familjare, Banka ProCredit ka lansuar ofertën për kredi me kushte preferenciale.  

Kredi për shtëpi apo banesë me normë efektive të interesit duke filluar nga 3.3% 

• Kushte preferenciale

• Afat kthimi deri në 20 vjet

• Aplikim i thjeshtë online

APLIKO TANI

 Investo edhe në panele solare dhe përfito të gjithë kredinë me 0% shpenzime administrative. ProCredit, si bankë e përkushtuar ndaj mbrojtjes së mjedisit, ju mundëson të përfitoni të gjithë shumën e kredisë me 0% shpenzime administrative nëse investoni në panele solare.

 Nëse jeni ende me qira, merre iniciativën dhe shqyrtojeni ketë ofertë! Është shumë më e arsyeshme që vitet e ardhshme të paguani këst për një pronë që në fund bëhet e gjitha e juaja!

Oferta vlen deri më 31 dhjetor 2021.

Si të aplikoni online?