Drejtues të Autoritetit të Konkurrencës kanë thënë sot se nuk ka vend për shqetësime sa i përket çmimeve për testet serologjike për COVID-19 në laboratorët privat.

Kryetari i këtij institucioni, Valon Prestreshi tha se nuk ekziston më shërbimi me shumën prej 200 euro për testime për COVID-19.

“Vetëm katër teste janë lëshuar me 200 euro. Institucioni privat ka ndërprerë këtë shumë në vlerë prej 200 eurove. Nuk e jep më shërbimin me këtë vlerë”, theksoi Prestreshi.

Pas shqetësimeve të ngritura nga ndërtimtarët për rritjen e çmimit të çimentos 20 përqind, nënkryetari i AKK, Ahmet Kransiqi tha se janë ende duke mbledh informata dhe së shpejti do të nxirret një vendim meritor për prodhuesin e çimentos.

Reklama

Ndërsa, për sa i përket tenderëve të Ministrisë së Shëndetësisë në nënshkruar në pandemi, Fatime Haziri nga AKK ka thënë se kanë monitoruar tenderët e nënshkruar gjatë pandemisë në MSH.

Reklama

Megjithëse, sipas saj Autoriteti ka vendosur për të ndjekur pista më të avancuara për tenderët e nënshkruar nga Ministria e Shëndetësisë.

Autoriteti ka hetuar edhe sektorin e sigurimeve, për këtë Prestreshi tha se nga analizat e bëra, konstatohet se kemi të bëjmë me një treg të rregulluar, ku çmimet e produktit janë unifikuar, e që i bie se mungon presioni i konkurrencës ndërmjet kompanive.

“Për këtë arsye, ne sërish bëjmë thirrje BQK-së si rregullator i këtij tregu që ta marrë parasysh rekomandimin tonë të vitit 2019, i cili nënvizon se unifikimi i çmimeve të Primit të TPL është në kundërshtim me parimet e konkurrencës në një treg të lirë”, tha Prestreshi. /KP/