Ju jeni në udhëtimin tuaj për të siguruar një punësim të ri dhe keni kontrolluar të gjitha aftësitë e kërkuara. Ju keni qenë në rrjet dhe keni gjetur mundësi pune që përshtaten me qëllimin, aftësitë dhe nevojat tuaja.

Më poshtë gjeni pyetjet:

1. Nëse zgjidhem për këtë pozicion, cilat janë disa sfida ose fusha problemi që shpresoni ose prisni që unë të mund të hyj brenda dhe menjëherë të kontribuoj ose të bashkëpunoj?

Më shumë se gjithçka, ju duhet të doni të mësoni më shumë rreth organizatës, të merrni një kuptim më të thellë të pikave të veçanta të dhimbjes dhe çështjeve të ngutshme dhe të vlerësoni se si dhe ku mund të bëni kontribute të menjëhershme.

2. A mund të përshkruani se cilat lloje të projekteve parashikoni të punoj në gjashtë muajt e parë dhe me kë?

Kjo pyetje është mjaft e drejtpërdrejtë por, ju ndihmon të vizualizoni sesi e shikojnë pozicionin në drejtim të profilit, arritjes, qasjes ose rëndësisë.

3. Kur mendoni për punonjësit tuaj më të mirë, cilat kanë qenë disa nga tiparet, cilësitë ose kompetencat e tyre më të mira?

Dëgjoni me vëmendje përgjigjen këtu, dhe ju mund të mësoni saktësisht se çfarë lloj anëtari të ekipit ata po kërkojnë me të vërtetë.

4. Nëse zgjidhem për pozicionin, cilat janë dy ose tre gjëra që mund të bëja për të lehtësuar ngarkesën tuaj ose më shumë t’ju ndihmoj të arrini qëllimet tuaja?

Mbikëqyrësit pëlqejnë ta marrin këtë pyetje për intervistë nga kandidatët për punë, kështu që nëse po intervistoheni nga personin që me të vërtetë do të jetë mbikëqyrësi juaj i drejtpërdrejtë, bëni këtë pyetje.

Ajo që tregon kjo mbikëqyrësi juaj i ardhshëm është që ju e kuptoni se do të punoni për dikë dhe se me të vërtetë pritet të lehtësoni ngarkesën e tij/saj. Kjo pyetje tregon gjithashtu se mendoni për veten tuaj si një anëtare e ekipit.

5. Çfarë ju pëlqen më shumë së shumti për punën këtu?

Kjo pyetje ndihmon sepse përgjigja mund t’ju japë një pasqyrë të mirë të organizatës dhe kulturën e saj. Së pari, intervistuesi mund ta marrë këtë pyetje si një surprizë e këndshme, dhe shërben për hapjen e dialogut në mënyra më personale.

Kjo është ajo që ndodh kur bëni pyetje të shkëlqyera gjatë intervistës në punë: Duke bërë pyetje të mira gjatë intervistës në punë, do të realizoni disa gjëra. Së pari, do t’i ndihmoni intervistuesit të marrin një pasqyrë se si mendoni.

Së dyti, ju dëshironi të siguroheni që ju të përdorni intervistën si një kohë për të demonstruar dëshirën tuaj për të kuptuar më mirë organizatën, të mësoni në lidhje me pikat e saj të dhimbjes dhe sfidat dhe t’i lini intervistuesit me besim se do të përshtateni dhe do të jepni kontribute të menjëhershme për ekipin . /Telegrafi/