0Shares

Pilates mund të konsiderohet një nga kineziterapitë më të përparuara. Pra, po zbatohet gjithnjë e më shumë në shëndetin, bukurinë dhe Wellness, si dhe qendrat sportive.

Prof. Dr. Juan Bosco

Edhe pse ky është një ushtrim aktiv masazhi, pilates është një aktivitet pasiv për klientin, të dy kanë pika të përbashkëta të cilat mund të rrisin potencialin e tyre për të arritur efekte dramatike të jashtëzakonshme.

Nga aplikimi i teknikave dhe terapisë trupore, Pilates është një sistem i ushtrimit, ose më mirë, ” një koncept i ushtrimeve” që janë bërë në një mënyrë shumë të vetëdijshme, me një kontroll të rreptë të asaj se si ne lëvizim, si rrjedhin lëvizjet, si të mbahet stabilizimi i segmenteve proksimale dhe mënyrës së pozicionit të trupit.

“Me një shfrytëzim efektiv të kohës së frymënxjerrës dhe frymëmarrjes, në aplikimin rreth topit për të rritur efektivitetin duke rekrutuar fibrat muskulore minimale, por të mjaftueshme për të kryer këtë gjest, aktivizohen pikat kyçe të barkut, të zonave abdominale etj. Me pak fjalë, është ajo që përbën “një yoga perëndimore”.

Aplikimi i lëvizjeve manuale në trup, me veprime rrotulluese, kontrollojnë duke lehtësuar rezistencën e levave të muskujve, presionin në tendina, fërkimin e dy muskujve të tendinës ose ligamenteve, përzierjen e muskujve të zbutur, mobilizimin e strukturave muskulore që janë të kontraktuara.

Janë katër parime për adresimin e këtyre problemeve:

1. Zgjatim aksial i kolonës.
2. Frymëmarrja e kontrolluar dhe fluide.
3. Organizimi i segmentit kokë qafë dhe brezin legen – kolonë.
4. Artikulimi i kolonës.

Zgjatimi aksial

I referohet performancës së Pilates duke kryer një ushtrim për zgjatjen e distancës në mes rruazave nga kryqet në zverk, dmth të shtrihet (stretching) trupi rreth një boshti vertikal. Sipas mjekësisë së energjisë, zgjatimi aksial, hap rrugën e energjisë së Kundalinit, i cili konsiderohet të jetë njeriu që diskutoi për temat e energjisë së brendshme.

Energjia rrjedh nga rrënja (midis zorrës së trashë dhe organeve gjenitale) deri në kurorën e kokës. Gjatë rrugës, energjia inkurajon dhe përshkon të gjitha qendrat e saj. Zgjatimi aksial lejon energjinë e linjës Kundalini. Aktivizimi i muskujve të legenit është i nevojshëm për të krijuar zgjatjen aksiale e cila stimulon burimin e energjisë jetike.

Disa manovra që aplikohen për këtë zgjatim aksial:

– Nga njëra anë, tërheqje të butë në qafë, ose, më mirë akoma, ushtroni shtypje dhe tërheqje të butë në pjesët e muskujve në linja të ndryshme të zverkut të zonës së kokës dhe në shpatulla.

– Përveç kësaj, aplikohet tërheqja e kryqeve të legenit për të mobilizuar zonën duke zvogëluar lëvizjet e zakonshme gravitacionale në pozicionin në këmbë. Ekziston një efekt paralel në këtë zgjatim aksial e shpinë që lidhet drejtpërdrejt me atë që Jozef Pilates e quajti “Power House” qendra e pushtetit, ose lehtësimin e “kontrollit qendror të të gjitha aktivitetet tona.

Ky është një stimulim indirekt i muskulaturë së barkut që shkaktohet thellë kur zgjatim shtrirjen aksiale. Kjo mënyrë e barkut të thellë është ajo që stabilizon legenin dhe lehtëson lëvizjen e shpinës dhe gjymtyrëve.

Frymëmarrja e kontrolluar dhe fluide

Në Pilates, në disa lloje të frymëmarrjes kryesore është diafragma. Përdorimi i diafragmës rrit hapësirën vertikale të toraksit të frymëmarrjes duke detyruar ndryshimin e brendshëm të presionit të gjoksit. Richardson ka gjetur një lidhje midis shpinës dhe lëvizjes efikase të frymëmarrjes së diafragmës. Rrotullimi i sinergjisë ndërmjet dyshemesë së legenit, rajonit të barkut dhe kraharorit lejon një lidhje që është një komponent i organizimit të sekuencave të lëvizjeve Pilates. Besohet se ka një lidhje në mes të pjesëve të legenit, muskujve përshkues abdominales, muskujve të gjoksit, diafragmës dhe të muskujve të tjerë të frymëmarrjes.

Frymëmarrja gjithashtu lehtëson artikulimin e shpinës. Në veçanti, frymëmarrja në përgjithësi lehtëson artikulimin e kolonës vertebrale drejt zgjerimit, ndërsa frymënxjerrja lehtëson artikulimin e kolonës vertebrale drejt zgjerimit. Përdorimi i saktë i këtij mekanizmi në ushtrime të ndryshme Pilates siguron parandalimin e lëndimeve. Për këtë, aplikoni ushtrime me topa ose aparatura Pilates.

Mbledhja e duarve të mbështetur në tkurrje të ndryshme në zonat e gjoksit lehtëson dhe relakson muskujt si dhe ndihmon për rritjen e zgjerimin e kraharorit në atë zonë. Këto manipulime të kryera gjatë masazhit pilates përmirësojnë frymëmarrjen, performancën dhe lehtësojnë hapjen e hapësirës ajrore funksionale.

Organizimi i segmenteve në brezin kokë-qafë-sup-shpinë dhe legen

Një tjetër element thelbësor në metodën Pilates është “organizimi” i shtypjes së efektshme tek shpatullat, qafën dhe zonat e poshtë shpinës. Tensione të panevojshme në supet dhe të shtyllës kurrizore mund të shkaktojnë aktivizimin defektoz.

Për të rritur efikasitetin e shpenzimit të energjisë gjatë kryerjes së ushtrimeve Pilates, ju duhet të akumuloni një numër të mjaftueshëm të muskujve në kohën e duhur, duke prodhuar një lëvizje të butë me shpenzime minimale të energjisë. “Aq sa është e nevojshme, sa më pak të jetë e mundur, ” thotë Joseph Pilates.

Mobilizimi i shpinës

Së fundi, mobilizimi i kolonës vertebrale është një veprim, i kryer si aktiv dhe pasiv, ku ju mund të merrni efekte fiziologjike dhe energji. Për më tepër, me pajisjet Pilates ose me ushtrimet e kryera në terren mund të arrihen pozicionet që lehtësojnë veprimet e masazhit në strukturat e thella që prodhojnë efekte të fuqishme në qarkullim, relaksim dhe masazhin në atë zonë.

Aplikimi i teknikave alternative masazh (dhe osteopati), të cilat janë të propozuara në kombinim me punën Pilates, janë bazuar në efektet e teknikave të ndryshme neuropsikologjike dhe biomekanike në varësi të zonës ku do të aplikohen.

Kur dhe si të masazhoni në mjedis pilates?

Masazhi dhe Pilates janë qartazi plotësues për njëri-tjetrin. Por i pari punon manualisht në zonat e poshtme për të stabilizuar lëvizjet. Të gjitha ndikimet e masazhit janë të vlefshme në këto raste. Por, e gjithë “puna” e strukturimit të trupit dhe kontrollit statik si dhe dinamika e lëvizjes, lëvizjet sportive, etj., janë shenja ku duhet të përdoren të dy teknikat.

Në rastet e lëndimeve apo njerëzit me simptoma “patologjike” mund të ulen këto kapacitete duke treguar shenja që pengojnë marrëdhënien e duhur të metodës Pilates. Këto pasoja të lëndimeve të problemeve të tjera themelore nuk duhet të jetë pengesë për zbatimin e masazhit Pilates, përkundrazi duhet të jetë një sfidë për të vlerësuar më mirë individin dhe të punohet me zgjuarsi, në mënyrë që të jepen gjithmonë zgjidhjet më të mira teknike.

Terapia muskulo-skeletike duhet të jetë intensive për të mundësuar lehtësim të simptomave sa më shpejtë të jetë e mundur.

Metoda Pilates përbëhet nga ushtrimet në tapet dhe pajisjeve. Pajisjet Pilates në thelb janë katër, ku secila prej këtyre zonave të punës ndryshojnë nga njëra-tjetra. Përveç këtyre pajisjeve, janë pajisje të tjera të dobishme si topa, unaza, cilindra, gome, pllaka etj. Pajisjet përfshijnë edhe një shtrat drejtkëndësh, rreth 30 cm. të lartë dhe rreth 2 m të gjatë, i gjerë 80 cm.

Një tjetër pajisje është trapezi, e ngjashme në madhësi të reformatorit si më sipër, por ndryshojnë këndet dhe lëvizjet gjatë ushtrimeve të rezistencës. Kjo është shumë e dobishme për tonifikimin e muskulit. /Telegrafi/

Të Ngjajshme
Shfaq Komentet (0)