Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë (OEAK) e vlerëson si hap pozitiv moskalimin e amendamentit të propozuar në Ligjin mbi Automjetet për heqjen e kufizimit mbi importin e veturave më të vjetra se 10 vite.

Sipas OEAK), ky hap duhet të shihet si riafirmim i përkushtimit të Kosovës në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe përafrimit të normave të saj me ato të Bashkimit Evropian.

“Oda Amerikane edhe më herët u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që mos ta mbështesin një ndryshim të tillë që do të përkeqësonte situatën në vend si në aspekt të ndikimit mjedisor, ashtu edhe në aspekt të sigurisë në trafik. Marrë parasysh faktin se vjetërsia mesatare e automjeteve të regjistruara në Kosovë është mbi 18 vite dhe fakti se vendi përballet me nivele të larta të ndotjes gjatë periudhave të caktuara të vitit, implikimet nga një ndryshim i tillë do të rrisnin edhe më shumë shqetësimet tek qytetarët. Padyshim se ndikimet pozitive afatshkurta të një hapi të tillë do të ishin minimale krahasuar me dëmin që automjetet e vjetra mund të shkaktojnë.”, thuhet në reagimin e OEAK-ut, përcjell Telegrafi.

Dështon nisma për rritjen e importit të veturave të vjetra deri në 15 vjet Dështon nisma për rritjen e importit të veturave të vjetra deri në 15 vjet

Në fund, sipas Odës Ekonomike Amerikane moskalimi i këtij amandamenti është në frymë me iniciativat e Bashkimit Evropian për reduktimin e emetimit të gazrave nga automjetet e rënda dhe të lehta. /Telegrafi/