Ish anëtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu ka thënë se mos zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese do të këtë ndjekje penale në bazë të nenit 395 të kodit penal të Kosovës.

Kryeziu ka thënë se Gjykata Kushtetuese nuk e ka zbatuar parimin e sigurisë juridike që nënkupton se aktgjykimet e Gjykatave apo edhe të Gjykatës Kushtetuese nuk zbatohen.

Ai ka konstatuar se Komuna e Deçanit e ka për obligim zbatimin e vendimit të Kushtetueses.

“Kompetent për zbatimin e këtij aktgjykimi është Komuna e Deçanit, kryetari dhe dikasterët përkatësi si Gjeodezia dhe kadastra. Pra nuk është përgjegjëse Qeveria në kuptimin e përgjithshëm të zbatimit të këtij vendimi”.

Reklama

Ndërsa ai ka thënë se Qeveria nuk është e obliguar për zbatimin e tij.

Reklama

“Neni 161 i Kushtetutës së Kosovës, detyrimisht i detyron autoritetet e larta të shtetit, personat zyrtar, dhe personat privat se vendimet e Gjykatës Kushtetuese duhet  të zbatohen”, ka thënë Kryeziu në Debat Plus në RTV Dukagjini.

Ndërsa ai ka shtuar se mos zbatimi i këtyre vendimeve ka efekte zinxhir në kodin penal të Kosovës.

“Neni 395 ku thotë se kjo është vepër penale Kundër Drejtësisë”, ka thënë Kryeziu.