Emisioni 7 Ditë me Panxhën ka përgatitur disa të dhëna interesante sa i përket raportit të eksportit dhe importit të produkteve të industrisë të druri.

Reklama

Sipas raportit, ky ritëm i zhvillimit në këtë industri pritet të kalojë në suficit tregtar.

Çfarë produktesh të industrisë së drurit kemi eksportuar dhe importuar më së shumti gjatë vitit 2021?

Në cilat qytete të Kosovës ka më shumë kompani të mobileve?