I akuzuari Leonit Muhaxheri tha se në ditën kritike, thikën e kishte nxjerrë pasi i kishte dëgjuar sharjet e të akuzuarit Albin Balia në drejtim të viktimës dhe se kjo kishte ndodhur te qoshi i parkingut.

Këtë deklarim, i akuzuari Muhaxheri e bëri në seancën e së premtes në Gjykatën Themelore në Ferizaj, në rastin ku akuzohet për vrasjen e B.Q, në shtator të 2020-ës në Ferizaj.

Në këtë rast, së bashku me Leonit Muhaxherin akuzohen edhe Albin Balia e Eugen Bajralia për pjesëmarrje në rrahje, Rinor Jashari për kanosje e moslajmërim të veprave penale apo kryesve të tyre, si dhe Mërgim Atanasova për dhënie të ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale.

Reklama

Mbrojtja e të akuzuarit Leonit Muhaxheri filloi më 8 mars 2022 dhe të njëjën ai e ka vazhduar në seancën e së premtes.

Reklama

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Naim Rudari, ia kujtoi të akuzuarit Muhaxheri që në seancën e kaluar ka thënë që nuk qëndron pranë deklaratës së dhënë në polici, andaj e pyeti nëse nuk qëndron në tërësi apo pjesërisht pranë asaj deklarate.

Ndërsa, i akuzuari Muhaxheri tha se deklaratën e tij të dhënë në polici e kundërshton në tërësi që nga fillimi deri në fund, për shumë arsye.

Avokati Rudari ka pyetur të akuzuarin Muhaxheri se çka i kishte dhënë të akuzuarit tjetër Albin Balia, në momentin ku të njëjtit po ecnin rrugës për tek parkingu.

Reklama

Këtë pyetje avokati Rudari tha se e bazon në bazë të kamerave të kafenesë  “DownTown”, në ditën kritike, ku kjo ngjarje sipas tij shihet në minutazhën 20:10:10 të CD-së.

Reklama

Por, trupi gjykues vendosi që kjo pyetje të njëjtit të mos i lejohet, me arsye sepse koha e cekur nga avokati Rudari për veprimin e përmendur, nuk ishte e konstatuar në procesverbalin kur ka qenë shikuar CD-ja në fjalë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Andaj pas kësaj, avokati Naim Rudari ka propozuar trupit gjykues të ndërpritet ndëgjimi i të akuzuarit Muhaxheri dhe të bëhet sërish shikimi i video-incizimeve nga kafeneja “DownTown” në minutazhën 20:09:25 deri 20:12:48, dhe nga kamerat e qytetit në kohën 02:35 deri 05:40.

Reklama

Kryetari i trupit gjykues, Ibrahim Idrizi e refuzoi propozimin që të ndërpritet mbrojtja e të akuzuarit Muhaxheri, kurse aprovoi propozimin që të shikohet sërish CD-ja.

Gjykatësi njoftoi se CD-ja do të shikohet vetëmnë insertet e cekura nga avokati Rudari dhe jo nër tërësi, në rast se parashtrohen pyetje të tjera për të pandehurin, mund ta ballafaqonte me pjesë tjera të incizimeve.

Reklama

Më pas, avokati Rudari ka vazhduar me pyetje ndaj të pandehurit të cilat pyetje i kishte bazuar në disa inserte të CD-së, e cila u lëshua për t’u shikuar në gjykatë.

Avokati e pyeti të akuzuarin Muhaxheri se çfarë i kishte thënë të akuzuarit tjetër Albin Balia, në momentin ku të njëjtit po ecnin rrugës për tek parkingu, ndërsa i akuzuari Leonit tha se nuk i kishte dhënë asgjë dhe se kjo po ia vërteton edhe nga pamjet në CD.

Reklama

Meqenëse i akuzuari Muhaxheri kishte deklaruar se atë ditë kishte pasur me vete thikë, avokati e pyeti nëse kjo gjë është e vërtetë dhe këtë e konfirmoi i akuzuari.

“Ju në procesverbalin e datës 8 mars 2022, keni thënë se i akuzuari Albin Balia në mënyrë të vrazhdë ia ka larguar krahun tani të ndjerit nga supi i tij dhe e ka sharë, pastaj është tensionuar situata, prej frikës se do të ndodhte diçka kam nxjerrë thikën dhe e kam goditë në faqe të ndjerin. A është kjo e vërtetë dhe cili është momenti kur ju e keni nxjerrë thikën?”, pyeti avokati.

Reklama
Reklama

Lidhur me pyetjen e avokatit, i akuzuari Leonit tha se është e vërtetë ajo që u lexua, dhe se kishte nxjerrë thikën pasi i kishte dëgjuar ato sharje dhe se kjo kishte ndodhur te qoshi i parkingut.

Në bazë të përgjigjes së të akuzuarit Leonit, avokati Naim Rudari kërkoi të lëshohet minuta 20:10:14 për arsye se sipas tij, ka vërejtur që është në kundërshtim me atë çka deklaroi i akuzuari Leonit se i njëjti ka nxjerrë thikën tek qoshi i parkingut.

Në këtë fazë të procedurës, kryetari i trupit gjykues Ibrahim Idrizi, tha se pas konsultimit me antarët e trupit gjykues, trupi gjykues kërkon nga avokati Rudari që të parashtrojë pyetje të tërthorta sipas ligjit dhe të ballafaqojë me pjesë të inserteve me prova materiale.

Reklama
Reklama

Lidhur me këtë, avokati Naim Rudari pa iu dhënë fjala nga gjykatësi Idrizi, deklaroi se po i bëhet presion nga ai (gjykatësi).

Më pas, gjykatësi Ibrahim Idrizi, ka kërkuar nga avokati Rudari të sqarojë se a kuptohet presion që të orientohet për të parashtruar pyetje sipas ligjit, ndërsa avokati tha se personalisht po ndjehet në presion.

“Të nderuar, secilën pyetje që unë po e parashtroj e që unë konsideroj se ka një provë kundërthënëse, po më kërkohet ta arsyetoj, unë personalisht po ndjehem në presion” ka thënë ai.

Gjykatësi Idrizi tha se trupi gjykues kujdeset për rolin e secilit nga palët në procedurë dhe të parashtrimit të pyetjeve, i njëjti tha se nëse pyetja nuk është lejuar gjithnjë është arsyetuar sipas ligjit.

Reklama