Ottomanarchive, është profil në Instagram që publikon fotografi historike të ish-Perandorisë Osmane.

Në këtë profil është shpërndarë një fotografi e qytetit të Gjakovës e vitit 1910. Në të shihen disa njerëz teksa ecin mbi urën me harqe, ndërsa në sfond dallohet një xhami e asaj kohe.